Mobiel.nl is gecertificeerd door de Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg.

Thuiswinkel Waarborg is een webwinkelkeurmerk. Om het keurmerk van Thuiswinkel Waarborg te ontvangen is onze webshop door onafhankelijke partijen getoetst. Mobiel.nl is gescand op beveiligingslekken, we zijn juridisch getoetst en financieel gemonitord. De (her)certificering vindt jaarlijks plaats.

Met het Thuiswinkel Waarborg keurmerk heb je als klant ten minste de volgende tien zekerheden:

  1. Je weet bij wie je winkelt: de contact- en vestigingsgegevens zijn gecontroleerd en staan op het Thuiswinkel Waarborg-certificaat
  2. De Consumentenbond ondersteunt de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel
  3. Er geldt een bedenktijd van minimaal 14 dagen
  4. Producten kan je (deels) achteraf betalen
  5. Ieder product en/of iedere dienst heeft een duidelijke omschrijving die overeenkomt met de werkelijkheid
  6. Een overzichtelijk bestelproces
  7. Alle prijzen zijn duidelijk, dus geen onverwachte kosten achteraf
  8. Een veilige betaalomgeving: er is tijdens het betaalproces een beveiligde verbinding met een SSL-certificaat (HTTPS en/of slotje onder of boven aan de webpagina)
  9. Zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens
  10. Gedegen klachtenbemiddeling en onafhankelijke geschillencommissie

Bekijk ons certificaat.