Als je een abonnement wil afsluiten terwijl je onder bewindvoering of onder curatele staat, hebben we een aantal extra documenten nodig om je abonnement aan te vragen bij de provider.  Jij of je bewindvoerder kan de documenten versturen naar contracten@mobiel.nl met het ordernummer in de onderwerpsregel. Indien de order niet binnen een week na plaatsen van de bestelling volledig is, zullen wij deze annuleren.

We hebben de volgende documenten nodig:   

- Een iDEAL-verificatie van €0,01 (via de persoonlijke orderstatuspagina) van het opgegeven bankrekeningnummer welke op de naam van de contractant staat.
- Of een overboeking van €0,01 met daarvan een betaalbewijs (screenshot bijvoorbeeld) per e-mail met daarop de naam en het rekeningnummer van contractant én een met de hand ondertekend contract door de contractant.
- Een kopie van een geldig legitimatiebewijs gemaakt met de KopieID app van de Rijksoverheid. Hierop mag het BSN-nummer en pasfoto worden afgeschermd.
- Een machtiging op origineel briefpapier van de bewindvoerder waarin de contractant wordt gemachtigd een aanvraag voor een mobiel abonnement te doen.

Deze machtiging dient voorzien te zijn van een:  

- Handtekening van de bewindvoerder
- De naam en adresgegevens van de contractant
- Het ordernummer met daarbij een specificatie van het abonnement en het toestel