Om de aansluiting van je mobiele abonnement compleet te maken, controleren wij altijd jouw gegevens. Iedere provider heeft zijn eigen regels voor het accepteren van een buitenlands legitimatiebewijs. Wij kunnen helaas niet afwijken van deze regels. 

In dit PDF-bestand vind je alle eisen die door de providers worden gesteld bij het aanvragen van een abonnement. 


in English
Necessary documents for requesting your mobile contract

We always check your personal details to complete the order of your mobile contract. Every provider has its own rules for accepting foreign identity papers. Unfortunately, we can’t depart from these rules.

In this PDF document, you will find all requirements by every operator for requesting a mobile contract.