Bij een abonnement hoort ook het betalen van de maandelijkse factuur. Op je account bij T-Mobile pagina kun je allerlei zaken regelen met betrekking tot het abonnement, waaronder het opvragen en inzien van jouw maandelijkse facturen. Hou er rekening mee dat de eerste factuur van T-Mobile hoger of lager kan uitvallen dan je in eerste instantie had verwacht. Indien de factuur lager uitvalt, dan betreft het vaak een ‘gebroken’ maand. Je wordt gefactureerd vanaf de datum dat jouw T-Mobile abonnement ingaat, tot het einde van de factuurmaand van T-Mobile. Wanneer de factuur hoger uitvalt dan komt dit vaak door de aansluitkosten die de provider in rekening brengt. Wij hebben een aantal handige tips die jou kunnen helpen om je facturen beter te begrijpen.

1. Pak je contract van Mobiel.nl erbij
In je contract staan een aantal belangrijke zaken opgesomd die je nodig hebt om je factuur te begrijpen. Schrijf voor jezelf het maandbedrag van je abonnement (pag. 2) en de eventuele toestelbundel(pag. 3) apart op.


2. Controleer de periode van de factuur

In dit voorbeeld is te zien dat de factuur 1 maand omvangt. Dit gaat om de periode:

  • 13-01-2018 t/m 12-02-2018

Het bedrag moet dus gelijk zijn aan het contract wat je hebt gekregen. Heb je een factuur gekregen van meer dan één maand, is dit een samengestelde factuur. Hierbij is het belangrijk om dit per maand afzonderlijk uit te rekenen om de factuur te controleren.

3. Bereken het factuurbedrag aan de hand van je contract
Aan de hand van de eerder opgeschreven bedragen van je contract kan je de factuurbedragen berekenen. In dit geval gaat het om:
Abonnement: € 20-, p.m.
Toestelkrediet: € 28-, p.m.

Voor de berekening gebruik je de volgende formule:
Bedrag per maand / aantal dagen van de maand X het aantal dagen in gebruik

Voorbeeld:
Januari
Abonnement: € 20-, / 31 dagen X 31 dagen = € 20-,
Toestelkrediet: € 28-, / 31 dagen X 31 dagen = € 28-,

Voor een samengestelde factuur gebruik je dezelfde formule. Stel, de factuurperiode    loopt van 02-01-2018 t/m 28-02-2018, dan omvangt de factuur 1 maand en 28 dagen. Het te factureren bedrag kan je dan als volgt berekenen:

Voorbeeld:
Januari
Abonnement: € 20-, / 31 dagen X 30 dagen = € 19,35
Toestelkrediet: € 28-, / 31 dagen X 30 dagen = € 27,10

Februari:
Abonnement: € 20-, / 28 dagen X 28 dagen = € 20-,
Toestelkrediet: € 28-, / 28 dagen X 28 dagen = € 28-,

Totale kosten:
Abonnement: € 19,35 + 20-, = € 39,35
Toestelkrediet: € 27,10 + 28-, = € 48-,

*Let op, de provider werkt met exactere gegevens i.p.v. volledig afgeronde bedragen.

4. Controleer de factuur

Bij stap 3 hebben we de bedragen uitgerekend. Deze bedragen kunnen we nu controleren met de bedragen op de factuur. Op een T-Mobile factuur staan de kosten van het abonnement in eerste instantie zonder korting vermeld. Hierboven is te zien dat er in eerste instantie € 30-, wordt berekend. Bij het kopje ‘Kortingen/overige kosten’ staan de kortingen vermeld.

De maandelijkse afbetaling van je toestel staat vermeld onder het kopje ‘Toestelkredieten’. 

5. Klopt je bedrag niet?
Dit kan komen doordat je bij het bestellen van je abonnement hebt aangegeven dat je voor een korting in aanmerking komt waarvan achteraf blijkt dat dit niet het geval is. Wanneer het provider systeem niet herkent dat jij deze korting dient te krijgen kan dit niet meegenomen worden in je facturatie.

In bovenstaand voorbeeld is de Samen korting van € 5-, niet doorberekend. Wanneer dit niet gebeurd is kan je contact opnemen met de klantenservice bij T-Mobile. Zij kunnen inzien wat hier de reden van is en je hier verder mee helpen.

Wil je meer uitleg over je factuur van T-Mobile? Bekijk dan de officiële uitleg van T-Mobile zelf.