Op jouw persoonlijke Tele2-pagina kun je allerlei zaken regelen met betrekking tot het abonnement, waaronder het opvragen en inzien van jouw maandelijkse facturen. Hou er rekening mee dat de eerste factuur van Tele2 hoger of lager kan uitvallen dan je in eerste instantie had verwacht. Als de factuur lager uitvalt, dan heeft dit vaak te maken met een ‘gebroken’ maand. Je wordt namelijk gefactureerd vanaf de datum dat jouw Tele2-abonnement ingaat, tot het einde van de factuurmaand. Wanneer de factuur hoger uitvalt komt dit vaak door de aansluitkosten die de provider in rekening brengt.